fredag 29. oktober 2010

Europatur

8000 km tilbakelagt i bil. Tyskland, Frankrike, Monaco, Andorra, Spania, Belgia, Nederland, Danmark.